Acasă SOCIAL Copiii de până la 18 ani vor primi o a doua alocație...

Copiii de până la 18 ani vor primi o a doua alocație din partea autorităților locale

75916
1
lei bani monede (3)

Administraţiile locale au creat o alocaţie pentru a sprijini persoanele singure cu venituri reduse care au în creştere copii în vârstă de până la 18 ani.

De alocaţie vor beneficia acele familii ale căror copii sunt de vârstă şcolară, dar frecventează în mod constant cursurile unei unităţi de învăţământ.

Dacă un copil este nevoit să întrerupă cursurile din motive medicale, noua alocaţie nu va fi sistată cât timp elevul nu are alte absenţe nemotivate care ar putea conduce la scăderea notei la purtare sub 8.

Pentru familia formată din soţ-soţie sau bărbatul şi femeia necăsătoriţi al cărei venit net lunar/membru de familie se situează până la 200 de lei:

82 de lei pentru familia cu un copil
164 de lei pentru familia cu doi copii
246 de lei pentru familia cu trei copii
328 de lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii.

Loading…

Pentru familia formată din soţ-sotie sau bărbatul şi femeia necăsătoriţi al cărei venit net lunar/membru de familie se situează între 201 şi 530 de lei:

75 de lei pentru familia cu un copil
150 de lei pentru familia cu doi copii
225 de lei pentru familia cu trei copii
300 de lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii

Pentru familia monoparentală formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia al cărei venit net lunar/membru de familie se situează până la 200 de lei:

107 lei pentru familia cu un copil
214 lei pentru familia cu doi copii
321 de lei pentru familia cu trei copii
428 de lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii.

Pentru familia monoparentală formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia al cărei venit net lunar/membru de familie se situează între 200 şi 530 de lei:

102 lei pentru familia cu un copil
204 lei pentru familia cu doi copii
306 lei pentru familia cu trei copii
408 lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii

Actele necesare întocmirii dosarului pentru obținerea alocației de susținere a familiei se depun la Serviciul Susținerea Familiei și Copilului din cadrul Direcţiilor de asistenţă socială și cuprind:

  • – Cerere şi declaraţie pe propria răspundere
  • Acte de identitate (carte de identitate pentru soţ şi soţie sau, după caz, pentru partener şi partenera, certificat/e de naştere pentru copil/copii sau, după caz, carte de identitate);
  • Permis de şedere temporară, permis de şedere permanentă sau document de identitate eliberat de autorităţile române competente sau paşaportul în cazul cetăţenilor străini sau apatrizi;
  • Certificat de căsătorie;
  • Hotărâre judecătorească de divorţ;
  • Hotărâre judecătorească încredinţare minor/i cu stabilirea pensiei de întreţinere;
  • Hotărâre judecătorească definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al/a minorului/minorilor;
  • Hotărâre judecătorească privind arestul preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau pedeapsă privativă de libertate;
  • Certificat de deces;
  • Actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator