Acasă SOCIAL Tichetele de vacanţă se acordă după reguli noi. Voucherele sunt limitate la...

Tichetele de vacanţă se acordă după reguli noi. Voucherele sunt limitate la suma de 1.450 de lei

1026
0

În 2018, salariații din instituțiile și autoritățile publice vor beneficia de tichete de vacanţă. Acordarea acestora se face potrivit Normelor metodologice aprobate prin HG nr. 215/2009. La sfârșitul anului trecut au fost aduse modificări la Norme, prin Hotărârea Guvrnului nr. 940/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 1026/2017, care vor intra în vigoare la 26 ianuarie 2018.

Tichetele de vacanţă sunt limitate la 1.450 lei, ca o singură indemnizaţie de vacanţă si se acordă „salariaților din instituțiile și autoritățile publice”, şi nu “personalului contractual și funcționarilor publici”. Dreptul la voucherul de vacanţă se extinde şi proporțional cu perioada de exercitare a raportului de serviciu sau durata contractului de muncă, într-un an calendaristic.

În cazul cumulului de funcții, voucherele de vacanță vor fi acordate de către angajatorii unde beneficiarii în cauză își au funcția de bază, potrivit legii, sau, după caz, de fiecare angajator proporțional cu timpul lucrat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

În cazul salariaților din instituțiile și autoritățile publice, prevăzute de art. 1 alin. (2) din ordonanța de urgență, care au mai mulți angajatori, se acordă o singură indemnizație de vacanță, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, de către angajatorul unde beneficiarii în cauză își au funcția de bază.

Comenzile de achiziție de vouchere de vacanță trebuie transmise unităților emitente de către angajatori și vor cuprinde cel puțin următoarele informații:

  • numele și prenumele beneficiarilor cărora li se acordă voucherele;
  • codul numeric personal al fiecărui beneficiar, în cazul voucherelor pe suport hârtie;
  • numărul voucherelor de vacanță pentru fiecare beneficiar;
  • valoarea nominală a voucherului de vacanță și valoarea nominală totală a voucherelor de vacanță acordate fiecărui beneficiar.

Beneficiarii care vor primi vouchere de vacanţă nominale vor fi singurele persoane îndreptăţite să le utilizeze, fără posibilitatea de a le oferi altcuiva sau de a le vinde.